7. Marts HB møde i Kolding.

 2. Maj Temamøde i Slagelse.

 5. September Temamøde i Kolding.