ARF-Multimedier
Arbejdernes Radio og Fjernsynsforbund
Præstevænget 12

2750 Ballerup
tlf. 3379 1230
e-post info@arf.dk

www. ARF-forbund.dk

 

 

 

Tema dagen på Sjælland 2/5 - 2020 er udsat p.g.a. corona    krisen.

Dagen forventes gennemført i efteråret.

 Se de nyeste Nyhedsbreve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se her artiklen fra Preben Sørensen, tidligere formand for

ARF - Multimedier og SLS. Et tilbageblik på et andet 90 års jubilæum.  

 

 

Da brugerindflydelsen på DR blev en realitet